Säännöt

 
 

Kerhon säännöt (pdf)

Vuoden koira -kilpailun säännöt

Päivitys vuoden koira-kilpailun sääntöihin 2013

Vuoden lintukoira tulokas:

Avo 1:n pistemäärä jaetaan koiran ikäkuukausilla koepäivänä.

Vuoden hirvikoira tulokas:

Ensimmäisen Hirv 1:n tuloksen pistemäärä jaetaan koiran ikäkuukausilla koepäivänä.

Vuoden lintukoira:
Koekauden viisi (5) kokonaisuudessaan eniten pisteitä antavaa koetta (palkintosija + lisäpisteet) lasketaan mukaan.
AVO 1 3 pistettä VOI 1 6 pistettä
AVO 2 2 pistettä VOI 2 5 pistettä
AVO 3 1 piste VOI 3 4 pistettä
Lisäksi arvokokeista sijoituksen tuomat lisäpisteet allaolevan taulukon mukaan.

Vuoden hirvikoira:
Koekauden viisi (5) kokonaisuudessaan eniten pisteitä antavaa koetta (palkintosija + lisäpisteet) lasketaan mukaan.
HIRV 1 6 pistettä
HIRV 2 5 pistettä
HIRV 3 4 pistettä
Lisäksi arvokokeista sijoituksen tuomat lisäpisteet allaolevan taulukon mukaan.


Lisäksi arvokokeista sijoituksen tuomat lisäpisteet:

Piirin mestaruuskoe
Sijoitus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pisteet 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lohkovalinta ja kansainvälinen koe
Sijoitus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pisteet 20 17 15 13 11 9 7 6 5 4 3 2 1

Suomen mestaruuskoe ja maaottelu
Sijoitus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pisteet 25 22 19 16 13 10 8 6 5 4 3 2 1

Mikäli koetapahtuma on kaksipäiväinen, koira saa molempien päivien palkintosijojen mukaiset pisteet, mutta vain kokonaistapahtuman mukaiset sijoituspisteet.


Takaisin ylös

Satakunnan Kennelpiirin hirvenhaukut-ottelun lohkonvalintasääntö karjalankarhukoirilleValitsijamiehet noudattavat seuraavia periaatteita valitessaan karjalankarhukoiria lohkonvalintakokeeseen.

Kennelpiirin nimeämä valitsijamies valitsee kolme (3) koiraa edustamaan kennelpiiriä.
Varakoiria valitaan tarpeellinen määrä, vähintään kaksi (2) koiraa.

Valinnan pääpaino on kuluvan koekauden kennelpiirin piirinkarsinta- ja mestaruuskokeissa, joiden tulosten perusteella valitaan jatkoon menevät koirat. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin karsintakokeeseen. Koira ottaa osaa sen kennelpiirin karsintakokeeseen, jonka alueella se haltijaomistajansa kanssa vakinaisesti asuu.

Koira, joka on estynyt kilpailemasta piirinkarsintakokeessa kiiman tai sairauden vuoksi, voi valitsijamies harkintansa mukaan huomioida kuluvan koekauden tulokset ilman piirinkarsinta- tai mestaruuskoetta. Piirinkarsintaan estyneiden on toimitettava eläinlääkärin lausunto ennen karsintakoetta valitsijamiehelle. Jos koira on karsintakoeviikonloppuna edustamassa rotujärjestöä (esim. Maaottelukarsinta), voi valitsijamies ottaa koetuloksen huomioon ja valita koiran jatkoon ilman piirikarsintakoetta.

Valitsijamies voi harkintansa mukaan huomioida myös muissa kuluvan kauden kokeissa saavutetut tulokset ja huomioida nämä valintaa tehdessään.

Jatkoon valittava koira on oltava palkittu koiranäyttelyssä yli 15 kk:n ikäisenä vähintään laatuarvostelulla hyvä NUO-, AVO-, KÄY- tai VET-luokassa.

Koiranomistajien tulee ilmoittaa valitsijamiehelle koiriensa kaikki kuluvan koekauden tulokset (myös 0-tulokset) viimeistään kaksi viikkoa ennen lohkonvalintaa.

Valitsijamies ilmoittaa jatkoon valitsemansa koirat koiranomistajille jalohkonvalinnanjärjestäjille. Valitsijamies määrittää koiranomistajan mukaan lähtevän ryhmätuomarin lohkovalintoihin ja valtakunnan haukkuihin.

Säännöt on hyväksytty Satakunnan Kennelpiirin ry:n hallituksen kokouksessa 16.2.2017


Takaisin ylös

Satakunnan Kennelpiirin hirvimestaruus-ja hirvimestaritarottelunlohkonvalintasääntö Suomen Harmaahirvikoirajärjetön (SHHJ) alaisille roduilleValitsijamiehet noudattavat seuraavia periaatteita valitessaan SHHJ:n alaisia rotuja lohkonvalintakokeeseen:

Kennelpiirin nimeämä valitsijamies valitsee kolme (3) urosta hirvimestaruusottelun- ja kolme (3) narttua hirvimestaritarottelun valintakokeeseen edustamaan kennelpiiriä. Varakoiria valitaan tarpeellinen määrä, vähintään kaksi (2) koiraa kummankin ottelun valintoihin.

Valinta perustuu kuluvan koekauden kennelpiirin piirinkarsinta- ja mestaruuskokeisiin.Ensisijaisesti valitaan kolme parasta SHHJ:n alaisen rodun edustajaa kummankin sukupuolen piirinmestaruuskokeesta jatkoon lohkovalintavaiheeseen, kaksi seuraavaa varakoiraksi. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin karsintakokeeseen. Koira ottaa osaa sen kennelpiirin karsintakokeeseen, jonka alueella se haltijaomistajansa kanssa vakinaisesti asuu.

Jatkoon valittavan koiran on oltava palkittu koiranäyttelyssä vähintään 9 kk:n ikäisenälaatuarvostelulla hyvä (H) näyttelyluokasta riippumatta.

Valitsijamies ilmoittaa jatkoon päässeiden koirien koiranomistajille ja lohkonvalinnanjärjestäjille. Valitsijamies määrittää koiranomistajan mukaan lähtevän ryhmätuomarin lohkovalintoihin ja valtakunnan haukkuihin.

Säännöt on hyväksytty Satakunnan Kennelpiirin ry:n hallituksen kokouksessa 16.2.2017


Takaisin ylös

Satakunnan Kennelpiirin hirvenhaukkumestaruuskokeiden sekä valintakokeiden säännötSatakunnan kennelpiiri jaetaan neljään (4) lohkoon. Lohkot ovat pääilmansuuntien mukaan, etelä-, länsi-, pohjois- ja itälohko. Etelälohkoon kuuluvat: Vampula, Punkalaidun, Huittinen, Vammala, Äetsä, Kokemäki ja Kiikoinen. Länsilohkoon kuuluvat: Pori, Ulvila, Luvia, Nakkila, Harjavalta, Eurajoki, Kiukainen, Köyliö, Rauma, Pyhäranta, Lappi, Kodisjoki, Eura, ja Säkylä.

Pohjoislohkoon kuuluvat: Merikarvia, Siikainen, Pomarkku, Noormarkku, Lavia, Kullaa, Honkajoki, Karvia, Kankaanpää, ja Jämijärvi. Itälohkoon kuuluvat: Kihniö, Parkano, Ikaalinen, Hämeenkyrö, Suodenniemi, ja Mouhijärvi. Jako säilyy kuntaliitoksista huolimatta niin pitkään, kuin kennelpiirin rajat pysyvät ennallaan

Valitsijamiehinä toimivat kennelpiirin joka lohkolle valitsemat hirvenhaukkukokeiden yhdyshenkilöt, jotka vahvistavat lohkoilta jatkoon lähtevät koirat.

Kennelpiirin hirvenhaukkumestaruuskokeiden eli piirinmestaruuskokeiden ottelutoimikuntiin kuuluvat järjestävän ja tarvittaessa viereisen lohkon yhdyshenkilöt (etelä ja länsi, pohjoinen ja itä).

Lohkovalinnat pidetään syyskuun viimeisenä lauantaina ja sen jälkeisenä sunnuntaina. Piirinmestaruuskokeet pidetään lokakuun ensimmäisenä lauantaina ja sunnuntaina niin, että narttujen piirinmestaruuskilpailu (Mestaritar) on lauantaina ja urosten (Mestari) sunnuntaina.

Lohkovalintojen ylituomari pitää olla oman lohkon ulkopuolelta ja piirinmestaruuskokeen ylituomari piirin ulkopuolelta.

Lohkovalintoihin voivat osallistua HIRV-kokeissa 1-palkinnolla ja näyttelyssä vähintään laatuarvostelulla Hyvä ( ei luokka vaatimusta) palkittu koira. Suomen Laikajärjestön roduilla riittää laatuarvostelu tyydyttävä SLJ:n omien arvokokeiden näyttelyvaatimusten mukaisesti. Lohko, johon koira osallistuu määräytyy omistajan asuinkunnan mukaan. Jos koiralla on useita omistajia, lohko määräytyy sen mukaan, missä koiraa enimmäkseen pidetään. Koira voi osallistua ainoastaan yhteen karsintaan.

Molempiin kennelpiirin mestaruuskokeisiin valitaan kaksitoista (12) koiraa plus edellisvuoden piirinmestari / piirinmestaritar. Kilpailut pidetään erikseen sekä nartuille että uroksille.

Hirvenhaukun piirinmestaruuskokeet järjestetään vuorotellen eri lohkoilla. Järjestämisvastuut kiertävät seuraavasti vuoden välein; etelä ja pohjoinen, itä ja länsi, pohjoinen ja etelä, länsi ja itä. Vuoden 2017 järjestämisvuorossa ovat etelä ja pohjoinen niin, että etelässä kilpailevat nartut ja pohjoisessa urokset, vuonna 2018 vastuussa itä (nartut) ja länsi (urokset).

2017 etelä / nartut pohjoinen / urokset
2018 itä / nartut länsi / urokset
2019 pohjoinen / nartut etelä / urokset
2020 länsi / nartut itä / urokset
2021 etelä / nartut pohjoinen / urokset
2022 itä / nartut länsi / urokset
2023 jne.  

Piirinmestaruuskokeisiin pääsevien koirien valinta tapahtuu siten että kaikista neljästä karsintalohkosta valitaan piirinmestaruuskilpailuun suoraan karsintakokeen sekä voittaja että vastakkaisen sukupuolen paras (VSP). Loput kahdeksan (8) koiraa kumpaankin piirinmestaruuskilpailuun valitaan kaikkien neljän lohkon karsintoihin osallistuneiden koirien joukosta pisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. Mikäli joku koira on estynyt osallistumaan piirinmestaruuskokeeseen, valitaan ko. koiran tilalle paremmuusjärjestyksessä ylimmäksi sijoittunut valitsematta jäänyt koira.

10§

Lohkojen valitsijamiesten on ilmoitettava välittömästi valintakokeiden jälkeen mestaruuskokeiden järjestelyistä huolehtiville koetoimikunnille kokeeseen tulevien koirien nimet, rekisterinumerot, omistajat ja heidän postiosoitteensa. Samalla ilmoitettakoon jokaista osallistuvaa koiraa kohti yksi (1) palkintotuomari, jolla on ryhmätuomarin kelpoisuus ja kokemusta koeryhmän johtamisesta.

11§

Muutoksia näihin järjestämissääntöihin voi tehdä vain Satakunnan Kennelpiiri ry:n hallitus.

Säännöt on hyväksytty Satakunnan Kennelpiiri Ry:n hallituksen kokouksessa 16.2.2017