Hirvenhaukku-mestaruuskokeiden ja valintakokeiden säännöt

Satakunnan Kennelpiirin hirvenhaukkumestaruuskokeiden sekä valintakokeiden säännötSatakunnan kennelpiiri jaetaan neljään (4) lohkoon. Lohkot ovat pääilmansuuntien mukaan, etelä-, länsi-, pohjois- ja itälohko.

Etelälohkoon kuuluvat: Vampula, Punkalaidun, Huittinen, Vammala, Äetsä, Kokemäki ja Kiikoinen.

Länsilohkoon kuuluvat: Pori, Ulvila, Luvia, Nakkila, Harjavalta, Eurajoki, Kiukainen, Köyliö, Rauma, Pyhäranta, Lappi, Kodisjoki, Eura, ja Säkylä.


Pohjoislohkoon kuuluvat: Merikarvia, Siikainen, Pomarkku, Noormarkku, Lavia, Kullaa, Honkajoki, Karvia, Kankaanpää, ja Jämijärvi.

Itälohkoon kuuluvat: Kihniö, Parkano, Ikaalinen, Hämeenkyrö, Suodenniemi, ja Mouhijärvi.

Jako säilyy kuntaliitoksista huolimatta niin pitkään, kuin kennelpiirin rajat pysyvät ennallaanValitsijamiehinä toimivat kennelpiirin joka lohkolle valitsemat hirvenhaukkukokeiden yhdyshenkilöt, jotka vahvistavat lohkoilta jatkoon lähtevät koirat.Kennelpiirin hirvenhaukkumestaruuskokeiden eli piirinmestaruuskokeiden ottelutoimikuntiin kuuluvat järjestävän ja tarvittaessa viereisen lohkon yhdyshenkilöt (etelä ja länsi, pohjoinen ja itä).Lohkovalinnat pidetään syyskuun viimeisenä lauantaina ja sen jälkeisenä sunnuntaina. Piirinmestaruuskokeet pidetään lokakuun ensimmäisenä lauantaina ja sunnuntaina niin, että
narttujen piirinmestaruuskilpailu (Mestaritar) on lauantaina ja urosten (Mestari) sunnuntaina.Lohkovalintojen ylituomari pitää olla oman lohkon ulkopuolelta ja piirinmestaruuskokeen ylituomari piirin ulkopuolelta.Lohkovalintoihin voivat osallistua HIRV-kokeissa 1-palkinnolla ja näyttelyssä vähintään laatuarvostelulla Hyvä ( ei luokka vaatimusta) palkittu koira. Suomen Laikajärjestön roduilla
riittää laatuarvostelu tyydyttävä SLJ:n omien arvokokeiden näyttelyvaatimusten mukaisesti. Lohko, johon koira osallistuu määräytyy omistajan asuinkunnan mukaan. Jos koiralla on
useita omistajia, lohko määräytyy sen mukaan, missä koiraa enimmäkseen pidetään. Koira voi osallistua ainoastaan yhteen karsintaan.Molempiin kennelpiirin mestaruuskokeisiin valitaan kaksitoista (12) koiraa plus edellisvuoden piirinmestari / piirinmestaritar. Kilpailut pidetään erikseen sekä nartuille että uroksille.Hirvenhaukun piirinmestaruuskokeet järjestetään vuorotellen eri lohkoilla. Järjestämisvastuut kiertävät seuraavasti vuoden välein; etelä ja pohjoinen, itä ja länsi, pohjoinen ja etelä, länsi ja
itä. Vuoden 2017 järjestämisvuorossa ovat etelä ja pohjoinen niin, että etelässä kilpailevat nartut ja pohjoisessa urokset, vuonna 2017 vastuussa itä (nartut) ja länsi (urokset).


2017 etelä / nartut pohjoinen / urokset
2018 itä / nartut länsi / urokset
2019 pohjoinen / nartut etelä / urokset
2020 länsi / nartut itä / urokset
2021 etelä / nartut pohjoinen / urokset
2022 itä / nartut länsi / urokset
2023 jne.Piirinmestaruuskokeisiin pääsevien koirien valinta tapahtuu siten että kaikista neljästä karsintalohkosta valitaan piirinmestaruuskilpailuun suoraan karsintakokeen sekä voittaja että vastakkaisen sukupuolen paras (VSP). Loput kahdeksan (8) koiraa kumpaankin piirinmestaruuskilpailuun valitaan kaikkien neljän lohkon karsintoihin osallistuneiden koirien joukosta pisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. Mikäli joku koira on estynyt osallistumaan piirinmestaruuskokeeseen, valitaan ko. koiran tilalle paremmuusjärjestyksessä ylimmäksi sijoittunut valitsematta jäänyt koira.


10§
Lohkojen valitsijamiesten on ilmoitettava välittömästi valintakokeiden jälkeen mestaruuskokeiden järjestelyistä huolehtiville koetoimikunnille kokeeseen tulevien koirien
nimet, rekisterinumerot, omistajat ja heidän postiosoitteensa. Samalla ilmoitettakoon jokaista osallistuvaa koiraa kohti yksi (1) palkintotuomari, jolla on ryhmätuomarin kelpoisuus ja kokemusta koeryhmän johtamisesta.


11§
Muutoksia näihin järjestämissääntöihin voi tehdä vain Satakunnan Kennelpiiri ry:n hallitus.


Säännöt on hyväksytty Satakunnan Kennelpiiri Ry:n hallituksen kokouksessa 16.02.2017

TAKAISIN SÄÄNTÖIHIN