KARHUKOIRIEN LOHKO

Satakunnan Kennelpiirin hirvenhaukut-ottelun Lohkonvalintasääntö karjalankarhukoirille


Valitsijamiehet noudattavat seuraavia periaatteita valitessaan karjalankarhukoiria lohkonvalintakokeeseen.Kennelpiirin nimeämä valitsijamies valitsee kolme (3) koiraa edustamaan kennelpiiriä. Varakoiria valitaan tarpeellinen määrä, vähintään kaksi (2) koiraa.Valinnan pääpaino on kuluvan koekauden kennelpiirin piirinkarsinta- ja mestaruuskokeissa, joiden tulosten perusteella valitaan jatkoon menevät koirat. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin karsintakokeeseen. Koira ottaa osaa sen kennelpiirin karsintakokeeseen, jonka alueella se haltijaomistajansa kanssa vakinaisesti asuu.Koira, joka on estynyt kilpailemasta piirinkarsintakokeessa kiiman tai sairauden vuoksi, voi valitsijamies harkintansa mukaan huomioida kuluvan koekauden tulokset ilman piirinkarsintatai
mestaruuskoetta. Piirinkarsintaan estyneiden on toimitettava eläinlääkärin lausunto ennen karsintakoetta valitsijamiehelle. Jos koira on karsintakoeviikonloppuna edustamassa rotujärjestöä (esim. Maaottelukarsinta), voi valitsijamies ottaa koetuloksen huomioon ja valita koiran jatkoon ilman piirikarsintakoetta.Valitsijamies voi harkintansa mukaan huomioida myös muissa kuluvan kauden kokeissa saavutetut tulokset ja huomioida nämä valintaa tehdessään.Jatkoon valittava koira on oltava palkittu koiranäyttelyssä yli 15 kk:n ikäisenä vähintään laatuarvostelulla hyvä NUO-, AVO-, KÄY- tai VET-luokassa.Koiranomistajien tulee ilmoittaa valitsijamiehelle koiriensa kaikki kuluvan koekauden tulokset (myös 0-tulokset) viimeistään kaksi viikkoa ennen lohkonvalintaa.Valitsijamies ilmoittaa jatkoon valitsemansa koirat koiranomistajille ja lohkonvalinnanjärjestäjille. Valitsijamies määrittää koiranomistajan mukaan lähtevän ryhmätuomarin lohkovalintoihin ja valtakunnan haukkuihin.

Säännöt on hyväksytty Satakunnan Kennelpiirin ry:n hallituksen kokouksessa 16.2.2017

TAKAISIN SÄÄNTÖSIVULLE